banner
TÌM HIỂU KIẾN THỨC, PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CNVCLĐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022
bắt đầu

08h00

16/05/2022

kết thúc

21h00

21/05/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 08h00 ngày 25/04/2022
Đến 21h00 ngày 30/04/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 08h00 ngày 02/05/2022
Đến 21h00 ngày 07/05/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 08h00 ngày 09/05/2022
Đến 21h00 ngày 14/05/2022
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 08h00 ngày 16/05/2022
Đến 21h00 ngày 21/05/2022
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 08h00 ngày 25/04/2022
Đến 21h00 ngày 30/04/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 08h00 ngày 02/05/2022
Đến 21h00 ngày 07/05/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 08h00 ngày 09/05/2022
Đến 21h00 ngày 14/05/2022
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 08h00 ngày 16/05/2022
Đến 21h00 ngày 21/05/2022
Trao giải
17705
Lượt đăng kí
 • 1 3,443 thí sinh tại Công đoàn Ngành Y tế thành phố
 • 2 2,749 thí sinh tại LĐLĐ quận Hải Châu
 • 3 2,109 thí sinh tại Công đoàn Viên chức thành phố
 • 4 1,572 thí sinh tại LĐLĐ huyện Hòa Vang
 • 5 1,520 thí sinh tại LĐLĐ quận Thanh Khê
 • 6 1,393 thí sinh tại LĐLĐ quận Liên Chiểu
 • 7 1,254 thí sinh tại Công đoàn Ngành Giáo dục thành phố
 • 8 1,234 thí sinh tại LĐLĐ quận Cẩm Lệ
 • 9 1,030 thí sinh tại LĐLĐ quận Sơn Trà
 • 10 900 thí sinh tại LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn
 • 11 587 thí sinh tại CĐCS Trường Đại học Kiến Trúc
 • 12 510 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Dệt may 29/3
 • 13 359 thí sinh tại CĐ Khu Công nghệ cao và các KCN
 • 14 146 thí sinh tại CĐCS Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng
 • 15 30 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng
 • 16 14 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng
 • 17 13 thí sinh tại CĐCS Trường Đại học Dân lập Duy Tân
 • 18 13 thí sinh tại CĐCS Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng
 • 19 6 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng
 • 20 5 thí sinh tại CĐCS Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát triển Silver Shores
 • 21 5 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam
 • 22 5 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Khu du lịch Biển Ngũ Hành Sơn
 • 23 3 thí sinh tại CĐCS Trường Đại học Thể dục thể thao
 • 24 3 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà Hill
 • 25 2 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Mai Linh Miền Trung
 • 26 2 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An
 • 27 2 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung
 • 28 1 thí sinh tại CĐCS Trường Đại Học Đông Á
 • 29 1 thí sinh tại CĐCS Công ty CP chi nhánh Quảng An tại Đà Nẵng
Xem thêm
51028
Lượt dự thi
 • 1 9,396 thí sinh tại Công đoàn Ngành Y tế thành phố
 • 2 7,838 thí sinh tại LĐLĐ quận Hải Châu
 • 3 6,625 thí sinh tại Công đoàn Viên chức thành phố
 • 4 4,423 thí sinh tại LĐLĐ huyện Hòa Vang
 • 5 4,098 thí sinh tại LĐLĐ quận Thanh Khê
 • 6 3,624 thí sinh tại LĐLĐ quận Cẩm Lệ
 • 7 3,075 thí sinh tại LĐLĐ quận Liên Chiểu
 • 8 3,068 thí sinh tại Công đoàn Ngành Giáo dục thành phố
 • 9 2,761 thí sinh tại LĐLĐ quận Sơn Trà
 • 10 2,580 thí sinh tại LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn
 • 11 1,122 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Dệt may 29/3
 • 12 1,005 thí sinh tại CĐ Khu Công nghệ cao và các KCN
 • 13 820 thí sinh tại CĐCS Trường Đại học Kiến Trúc
 • 14 399 thí sinh tại CĐCS Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng
 • 15 58 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng
 • 16 27 thí sinh tại CĐCS Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng
 • 17 22 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng
 • 18 22 thí sinh tại CĐCS Trường Đại học Dân lập Duy Tân
 • 19 19 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng
 • 20 12 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam
 • 21 8 thí sinh tại CĐCS Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát triển Silver Shores
 • 22 7 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Khu du lịch Biển Ngũ Hành Sơn
 • 23 4 thí sinh tại CĐCS Trường Đại học Thể dục thể thao
 • 24 4 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà Hill
 • 25 4 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung
 • 26 3 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An
 • 27 2 thí sinh tại CĐCS Công ty CP Mai Linh Miền Trung
 • 28 1 thí sinh tại CĐCS Công ty CP chi nhánh Quảng An tại Đà Nẵng
 • 29 1 thí sinh tại CĐCS Trường Đại Học Đông Á
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC